העולם התעשייתי מבין כיום כי שמירה על משאבי כדור הארץ והגנה על הסביבה הם תנאים קיומיים להמשך החיים על הכדור. טימנט מצטרפת לתפיסה תעשייתית מודרנית עכשווית זו ותומכת בפרויקט.
טימנט חרטה על דגלה לשמור על משאבי הכדור ולהגן על הסביבה בכל תהליך היצור שלה. ההסמכה בפרויקט מציבה את טימנט כחברה מודרנית המתחשבת בחברה ובסביבה.
מינהל תעשיות במשרד הכלכלה הוא היחידה האחראית להקמה והתפעול של פרויקט הסימביוזה התעשייתית, כל זאת בשיתוף מלא עם המשרד להגנת הסביבה.

The symbiosis project

The Industrial Symbiosis Project is a blessed initiative of the Ministry of Economy and Industry and the Ministry of Environmental Protection. The project aims to utilize industrial waste as a useful resource, thereby preserving the Earth’s natural resources and protecting the environment.
During the production process, waste is typically sent to landfills. The project conducts a national mapping of the participating factories in this important process and locates other factories that can use the waste as raw material. Teamnet is, of course, a member of this blessed and important project

Fill out the form
and we will contact you as soon as possible: