רישיון משלח בינלאומי מעיד על כך שהחברה שהלקוח פנה אליה הינה בעלת ניסיון וותק בענף ושהיא רשאית מבחינה חוקית לשרת לקוחות בתחום.
לטימנט ניסיון רב בתחום השילוח הבינלאומי והרילוקישיין. טימנט משרתת נאמנה את מערך השגרירויות והשליחים של משרדי הממשלה ושגרירויות זרות הפועלות בישראל ובחול.
רשות המיסים שבמשרד האוצר הוא הגורם הבוחן את הבקשות לרישיון ומאשר אותן.

Freight Forwarder

International Shipping Teamnet’s International Freight Forwarder License – This license allows it to transfer goods, cargo, and personal items from the point of origin to the destination for a financial payment.

The role of the freight forwarder is to bridge between the cargo owner and the international shipping provider—whether by air, sea, or land—and is responsible for issuing the bill of lading for shipping. According to the Israeli Customs Agents Law, an entity involved in international shipping must obtain approval from the Israeli Tax Authority.

Teamnet’s international freight forwarder certificate appears on this page.

Fill out the form
and we will contact you as soon as possible: