תעודת סוכן מכס מעידה על כך שהחברה שהלקוח פנה אליה הינה בעלת ניסיון וותק בענף ושהיא רשאית מבחינה חוקית לשרת לקוחות בתחום.
לטימנט ניסיון רב בתחום השילוח הבינלאומי והרילוקישיין. טימנט משרתת נאמנה את מערך השגרירויות והשליחים של משרדי הממשלה ושגרירויות זרות הפועלות בישראל ובחול.
רשות המיסים בישראל / אגף המכס והמע”מ מנפיקה את רישיון סוכן המכס.

Customs broker

A customs broker, also known as a Customs agent, is a professional authorized to represent business owners before customs authorities and has experience in international trade. The customs broker acts as a trustee for an importer or exporter towards the customs authorities, classifies the goods, and assesses and collects the customs duties according to international agreements. Engagement with a customs agent also includes logistical activities in international shipping: sea transport, land transport, air transport, cargo insurance during transfer, storage, and unloading. Activity in the field of customs brokerage requires professionalism and reliability at a high level.

In order to obtain a “customs agent” license, one must take special courses, pass exams, and undergo an apprenticeship. The Israeli Tax Authority issues the customs agent licens

Fill out the form
and we will contact you as soon as possible: